Privātuma politika

 

1.      Vispārīgie jautājumi

SIA “Ogres Prestižs”, reģistrācijas numurs 40003677408, juridiskā adrese: Mednieku iela 21/23, Ogre (turpmāk – Pārzinis), apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

 

Šī privātuma politika vispārīgi izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var arī būt aprakstīta līgumos.

2.      Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Pārziņa personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar Pārziņa funkcijām.

Pārzinis apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Līguma sagatavošana un noslēgšana;
 • Pakalpojumu sniegšana;
 • Norēķinu administrēšana;
 • Personāla vadība;
 • Informācijas sniegšana valsts iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana.

Pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus, izņemot noteiktus gadījumus saistībā ar obligātajām veselības pārbaudēm vai nelaimes gadījumu izmeklēšanu darbā.

3.      Videonovērošana

Pārzinis veic videonovērošanu ēkā un informācija par to ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

4.      Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

Pārzinis apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Likumā noteikto pienākumu izpilde
 • Līguma izpilde
 • Datu subjekta piekrišana
 • Sabiedrības intereses
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana

 

5.      Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos Pārzinis var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Pārzinis var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

6.      Personas datu glabāšanas ilgums

Pārziņa rīcībā esošo personas datu glabāšanas ilgums ir pamatots ar līgumu ar personu, leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, nodarbinātību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

7.      Sīkdatnes

www.ogresprestizs.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina interneta vietnes plašākas izmantošanas iespējas.

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

Pārzinis izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai
 • statistikas datu par lapas apmeklētāju plūsmu iegūšanai – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku
 • vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai

Pārzinis neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pārzinis informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Trešo personu sīkdatnes

Pārziņa mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Jūs var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

8.      Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

9.      Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Regulā noteiktajā kārtībā fiziskām personām ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kurus Pārzinis apstrādā. Lai šīs tiesības īstenotu, personai ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums personīgi, pierādot savu identitāti (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

10.  Kontaktinformācija

Persona var sazināties ar Pārzini saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu pa tālruni 65035770, e-pastu: info@ogresprestizs.lv vai vēršoties personīgi birojā, kas atrodas Pārziņa juridiskajā adresē.

11.  Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 24.05.2018.

Pārzinim ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē – www.ogresprestizs.lv.